Ayurveda  

De term ‘Ayurveda’ bestaat uit twee delen:
 “Ayus” staat voor leven en “Veda” staat voor kennis en wetenschap.
Ayurveda betekent dus de Wetenschap (inzicht) van (in) het leven.

Ayurveda is een natuurgeneeskunde die circa 5000 jaar geleden is ontstaan,  met haar wortels  in India. De precieze bron is niet duidelijk, maar observaties en kruidenkennis vanuit vele generaties, opgedaan in de natuur en in de menselijke omgeving, spelen een belangrijke rol.  Ayurveda is erkend door de World Health Organization (WHO).

Ayurveda is een zeer krachtige gezondheidsleer. Ieder mens is uniek! Leefgewoonten en -omgeving worden gebruikt om de juiste harmonie te vinden met de krachten van de natuur (= dosha’s) en met zichzelf. Deze zijn voor iedereen anders. Binnen deze leer is geen scheiding van lichaam en geest. De menselijke microkosmos weerspiegelt de macrokosmos en zij zijn daardoor nauw met elkaar verbonden. Daarbij zijn onze zintuigen het communicatiemiddel tussen beide. Gezondheid is de voorwaarde om tot een hoger doel in het leven te komen. Het innerlijke evenwicht van de mens is afhankelijk van de 3 dosha’s (=managers): vata, pitta, kapha.

Lees verder >>